ČKCHL


Český klub chovatelů lam a alpak je otevřené, politicky nezávislé sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Naším cílem je nejen zastupování zájmů českých chovatelů lam a alpak při styku se státními, krajskými i místními institucemi a úřady, zemědělskými, ochranářskými i dalšími organizacemi, svazy, sdruženími a školami, ale i spolupráce s výše jmenovanými. Zastupujeme také český chov lam a alpak v národních a mezinárodních sdruženích a svazech.

Vedeme plemennou knihu a snažíme se tak předcházet křížení příbuzných párů. Chováte-li (nebo se chystáte chovat) lamy či alpaky a nepatříte-li ještě mezi nás, zaregistrujte alespoň své zvíře (zvířata), abychom měli přehled a zbytečně nekřížili příbuzné páry. Zároveň se můžete stát členem našeho sdružení vyplněním jednoduchého formuláře a zaplacením členského příspěvku. Více zde a pod odkazem Přihláška.

Více o sdružení a jeho stanovách se dozvíte v rozbalovacím menu pod odkazem ČKCHL.
Registrace chovatele
Registrace zvířete